Årets festival

12-13 april 2018

Smygstart 11 april med förseminarium

Temat för Existentiell Filmfestival 2018 är - Ett annat liv.

 

2018 års festival vill diskutera de möjligheter och begränsningar som finns för människan att välja sin egen framtid. Vilka förutsättningar finns för att gå den egna vägen, att välja ett annat liv?

 

 

Varmt välkomna till Falun!

 

Ladda gärna ner

Spar på miljön och ladda ner ditt program och information om medverkande som en digital PDF.

Tema 2018 - Ett annat liv

 

Existentiell Filmfestival Dalarna sätter samtalet om film i fokus – tillsammans vill vi diskutera högaktuella ämnen och allmängiltiga frågor kring människors vardag, existens och livsval.

 

Det har sagts att människans alla problem är sprungna ur hennes oförmåga att sitta tyst i ett rum ensam. Men vilket liv hade det blivit? Människans ständiga strävan efter utveckling och sökande efter gemenskap utmynnar i förändring, där det nya förväntas bli både förlösande och frigörande. Förändringen är samtidigt det inom filmen som tar oss med på en resa genom en karaktärs värld. Hon påverkar den värld hon lever i, den förändrar henne tillbaka.

 

Många tankeväckande filmer lyfter upp detta hopp om ett annat liv. Vi möter här läraren Paulina som bryter mot omgivningens förväntningar och väljer en enkel kateder framför en lovande advokatkarriär – med livsförändrande konsekvenser

som följd. I Om själ och kropp blir ett slakteri i Budapest det existentiella tomrum där två liv möts – drömmen om att leva som hjortar i det fria delas om natten av två ensamma själar.

 

En strukturell rasism som förvägrar människor möjligheten till ett fullvärdigt liv ser vi i Sameblod där Elle Marja brottas med sin etniska tillhörighet i rasbiologins grymma spår. I I am not your negro utforskar författaren James Baldwin den amerikanska rasismens historia och visar på olika vägar till motstånd inom en levande medborgarrättsrörelse.

 

Livsförväntningar kan samtidigt bli ett gissel, vilket tydliggörs i Korparna där plikten håller kvar bonden Agne vid en familjegård på väg i träda. Samtidigt har sonen Klas en annan framtid i sikte.

 

En extrem auktoritet kan även verka begränsande på livsutrymmet: de jihadister som intar Timbuktu inför totalitära påbud där dogm slår mot verklighet och invånarna tvingas uppfinna absurda lösningar för att kunna existera som individer. I Martha Marcy May Marlene slits en ung kvinna mellan gemenskapen i sekten hon precis lämnat och den materialistiska värld hon motvilligt flyr in i.

 

Den kontroll som nyblivna studenten Thelma plötsligt får över sin framtid avbryts av såväl en patriarkal fader som de övernaturliga visioner som plågar henne. För den lilla flickan Varpu i Little wing blir jakten på en okänd pappa hoppet om en fungerande familj och ett annat liv.

 

Stefan Björnlund, projektledare Existentiell Filmfestival