Årets festival

11-12 april 2019


Smygstart 10 april med förseminarium


Temat för Existentiell Filmfestival 2019 kommer snart.Varmt välkomna till Falun!


Ladda gärna ner


Spar på miljön och ladda ner ditt program och information om medverkande som en digital PDF.


(Pdf:er till knapparna kommer senare!)