2016

2016 - Jag, vi de och världen


Programmet från festivalen 2016 (14-15 april) kan laddas ner som en PDF här. Festivalen inleddes med ett kvällsseminarium onsdagen den 13 april. Läs mer.


EXISTENTIELL FILMFESTIVAL DALARNA sätter samtalet i fokus –

vi vill utifrån filmer diskutera aktuella ämnen och frågor kring människors tillvaro och livsval.

 

Det öppna samhället reser murar mot ”de andra”. Extre­ma grupper polariserar människor mot varandra – ”vi” ställs mot ”de” med en skarp skiljelinje emellan. Samtidigt visar eldsjälar och frivilligorganisationer på vikten av medmänsklighet; ett ”vi” som har rum för en hel värld. Vår tids filmer berör detta med tydlig verklighetsförankring och fantasifullhet. De lyfter våra inre förändringar oavsett om dessa görs i frihet i grupp eller med tvång i ensamhet.


En påtvingad gemenskap blir för den omaka flykting­famil­jen i Dheepan den enda fasta punkten i en desperat kamp för överlevnad. För Aina blir en falsk identitet på pappret  början på en utvisningsresa – som asylsökande och frihetsberövad blir hennes tid i Förvaret en skildring i enkelheten med vilken man gömmer människovärdet i byråkratisk terminologi.


Roboten Avas dom är beroende av huruvida en kärlekskrank yngling ser en människa bakom maskinen. Ex Machina blir inte bara ett förhör utan även en rättegång utifrån frågan: Är du skyldig till att vara människa? Nelly Hoss vet att hon är en mänsklig överlevare, bara inte vem det är som reser sig ur förintelsens aska i Phoenix. Frågan om mänsklig värdighet är central även i The Swedish Theory of Love, där ensamheten blivit individualismens mörka skugga.


Rabbindomstolens lag är mannens och det är i teatral absurditet som den olyckliga Viviane Amsalem tvingas framföra sina argument för skilsmässa och individens rätt i Rättegången: Amsalem vs Amsalem. I Calvary är domen däremot hård över den religiösa makten då en man i bikt utlovar ställföreträdande mord på en oskyldig präst på grund av tidigare övergrepp.


Vikten av kollektiv kamp visar sig med styrka i Selma där medborgarrättskämpar konfronterar en rasistisk maktappa­rat som vägrar att se dem som människor. Vi ser den även i Revolten där människans bästa vän kräver rätten att existera då en lag om renrasighet hotar att utrota de mest utsatta.


Stefan Björnlund, projektledare Existentiell Filmfestival