Om festivalen

Existentiell Filmfestival Dalarna 2021

Kära festivaldeltagare,

Vi har nu lämnat 2020 och blickar framåt med förhoppning om en ljusnande filmvår 2021. Existentiell Filmfestival Dalarna arrangerar därför "Existentiell Filmdag" den 23:e april 2021 hos Sigtunastiftelsen i Sigtuna. 

 

Under "Existentiell Filmdag" kommer du som besökare att kunna ta del av flera av de programpunkter som kännetecknar vår traditionella festival - filmvisning med anknytande reflekterande samtal, ett seminarium med fokus på film som livstolkning samt ett avslutande "Samtal med filmskapare", där en svensk populär regissör talar om sitt filmskapande.

 

I nuläget arbetar vi som arrangör med fokus på att genomföra ett säkert och intressant arrangemang utifrån olika tänkbara lösningar när det gäller möjligheten att delta digitalt eller på plats. Fullständigt program för filmdagen presenteras senare.


/ Stefan Björnlund, projektledare EFD


Om Existentiell Filmfestival Dalarna

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman.

Tillsammans vill vi utifrån film diskutera högaktuella ämnen och allmängiltiga frågor kring människors vardag, existens och livsval.


EFD är en unik festival där öppna samtal förs av inbjudna gäster och den deltagande publiken kring de filmer som visas.

 

Filmfestivalen äger rum i Falun i april varje år och varje festival har ett speciellt tema som löper som en röd tråd genom filmer och seminarier.

 

Existentiell Filmfestival Dalarna har arrangerats sedan 2003 av Högskolan Dalarna, Studieförbundet Bilda, Sigtunastiftelsen och Film i Dalarna.