Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
Tema

2023- Andra världar

Existentiell Filmfestival Dalarna 2023
Tema: Andra världar


Under 20 år har Existentiell Filmfestival Dalarna varit en plats där människor får möjlighet att uppleva andra världar genom filmen som medium. Vi får genom filmens värld ta del av andras liv och perspektiv och genom den får vi möjlighet att reflektera över allmänmänskliga och existentiella frågor.

I mötet med andra världar får vi ta del av andra människors erfarenheter och livsvillkor, vilka kan beröra såväl olika generationers upplevelser som olika människors kulturella bakgrunder. Vi besöker genom filmen även transcendentala världar och möter olika trosuppfattningar och livsfilosofier. Människans materiella förutsättningar visar även på hennes möjlighet till handlingsutrymme i sin vardag, och dagligen diskuteras de medierade sociala världar som många besöker dagligen och möter omvärlden genom.